สินค้า : อาคารศูนย์กีฬาโรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์

ราคา : 0.00 บาท

รายละเอียด : งานก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาและลานกีฬากลางแจ้งสถานที่ก่อสร้าง โรงเรียน มหิดลวิทยานุสรณ์ ศาลายา จังหวัด นครปฐมมูลค่างานก่อสร้าง 43,380,000.00 บาท

  |  
Powered by Webiz!
jbc.co.th
jbc.co.th
jbc.co.th
16523
14950
7 มีนาคม 2018
17 ธันวาคม 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@bizshop.asia

@bizshop.asia

@jbc.co.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว