สินค้า : อาคารสถานีตำรวจสุวรรณภูมิ   มูลค่างานก่อสร้าง   54,000,000.00 บาท

ราคา : 0 บาท

รายละเอียด : ประกอบด้วย อาคารสถานีตำรวจ ๑ หลัง                   อาคารโรงอาหาร    ๑ หลัง

  |  
Powered by Webiz!
jbc.co.th
jbc.co.th
jbc.co.th
16535
14962
7 มีนาคม 2018
17 ธันวาคม 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@bizshop.asia

@bizshop.asia

@jbc.co.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว