สินค้า : อาคารสำนักงานไทรน้อบ

ราคา : 0.00 บาท

รายละเอียด : อาคาร workshop & warehouseยอดรวม  ทั้งโครงการ   119,160,851.60  บาทประกอบด้วย : เครน 10 ตัน 2 ชุด                    เครน  5 ตัน 1 ชุด                    ระบบไฟฟ้า T5 ระบบประปา springer                    ระบบปรับอากาศ                    ระบบกล้อง CCTV ระบบ IP  CAMARAแยกประเภทมูลค่างาน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)งานก่อสร้างอาคาร     มูลค่า    86,773,709.75  บาทงานถมดินและรั้ว        มูลค่า    11,861,731.10  บาทงานสาธารณูปโภค     มูลค่า    11,592,515.75  บาทงานภูมิสถาปัตยกรรม  มูลค่า      8,932,895.00  บาท

  |  
Powered by Webiz!
jbc.co.th
jbc.co.th
jbc.co.th
16518
14945
7 มีนาคม 2018
17 ธันวาคม 2018

฿

-

payment-credits


URL เชื่อมต่อ

ใส่ url ที่ต้องการเชื่อมต่อ เมื่อคลิกที่รูปภาพ

@bizshop.asia

@bizshop.asia

@jbc.co.th

รอชำระเงิน

รอชำระเงิน

ชำระแล้ว